Vrijwilligers

Wat moet u weten als u zich wilt opgeven als vrijwilliger?

  1. Het is en blijft vrijwilligerswerk, dus u beslist hoeveel tijd u eraan wilt besteden
  2. Vele handen maken licht werk
  3. Uit vrijwilligerswerk ontstaan nieuwe vriendschappen en contacten
  4. Vrijwilligerswerk is geheel voor eigen risico en u kunt de stichting niet aansprakelijk stellen voor geleden schade. De stichting heeft wel een zg. collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten. Voor nadere info lees onderstaand item over AOV.
  5. De stichting kan de gemaakte vrijwilligersuren mogelijk via een subsidie gedeeltelijk declareren. Hieruit kan dan mogelijk een stukje van de instandhoudingskosten op lange termijn gefinancierd worden.
  6. Zonder vrijwilligers kan zwembad Aarweide niet draaien! Wij zijn onze vrijwilligers dan ook zeer dankbaar!

DUS: GEEF U OP ALS VRIJWILLIGER!

Hoe geeft u zich op als vrijwilliger?

Vul het volgende vrijwilligers formulier in: klik hier.

Verzend dit via email aan vrijwilligers@zwembadaarweide.nl of lever het ingevulde formulier in bij de kassamedewerker

Als u verder nog vragen hebt kunt u contact opnemen via dit contactformulier

Toelichting AOV

Stichting tot behoud zwembad Aarweide heeft een Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

De volgende bedragen zijn verzekerd ingeval van ongelukken bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk:

Bij overlijden: een uitkering van 5.000 euro ineens

Bij blijvende invaliditeit: een uitkering van maximaal 25.000 euro bij 100 % arbeidsongeschiktheid.
bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt een uitkering naar evenredigheid plaats.

Natuurlijk gaan we ervan uit dat deze ongelukken ons niet overkomen maar wij vinden het als bestuur gepast om bij echte ongevallen toch een kleine tegemoetkoming aan de desbetreffende persoon te kunnen betalen via deze verzekering.

test