Huisregels

De huisregels zijn opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in dit zwembad te waarborgen. Het reglement geldt voor alle bezoekers. Door het kopen van een abonnement of dagkaart aanvaardt men de huisregels van dit zwembad.

Toegang

 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang tot het complex als zij onder begeleiding zijn van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
 • Personen of groepen van personen waarvan kan worden verwacht dat zij de orde of de rust kunnen verstoren, kunnen zonder opgaaf van redenen de toegang tot het zwembad worden ontzegd.
 • Bij de kassa dient het abonnement te worden getoond aan de kassamedewerker.
 • Dagkaarten zijn alleen geldig op de datum van afgifte en mogen niet onderbroken worden.
 • Alle toegangsbewijzen zijn alleen geldig tijdens de officiële openingstijden.
 • Dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 • Het meenemen van glaswerk en huisdieren is niet toegestaan.

Verblijf

 • Het aan- en uitkleden dient te geschieden in de daarvoor bestemde ruimtes.
 • Baby`s en peuters zijn hierop een uitzondering.
 • Jeugdige personen dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van de gemeenschappelijke kleedruimtes.
 • Zich zonder noodzaak bevinden in of bij de kleedruimtes is niet toegestaan.
 • Het gelijktijdig door meer dan 1 persoon gebruikmaken van een kleedhokje of toilet is niet toegestaan.
 • De perrons rondom de bassins mogen alleen blootsvoets of met badslippers worden betreden.
 • Papier en afval dient men in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren.
 • Audio apparatuur is alleen toegestaan indien deze geen overlast veroorzaakt voor andere bezoekers, dit ter beoordeling van het toezichthoudend personeel.
 • Topless zonnen of zwemmen is niet toegestaan.
 • Toegang tot de zwembassins is alleen toegestaan in badkleding.
 • Eten en drinken in de zwembassins is niet toegestaan.
 • Ouders blijven te allen tijden verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van de onder hun toezicht aanwezige kinderen.

Openingstijden

De openingstijden van het zwembad zijn de vinden op de openingstijden pagina.

Het bestuur en toezichthoudend personeel behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen of calamiteiten de openingstijden te wijzigen en het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten zonder terugbetaling van entreegelden.

Gebruik zwembassins

 • In het diepe bad mogen alleen personen zwemmen die in het bezit zijn van een zwemdiploma.
 • Hardlopen op de perrons rond de bassins is niet toegestaan.
 • In de ondiepe bassins is het verboden te duiken.
 • In het diepe bassin is duiken alleen toegestaan bij de startblokken
 • Toegang tot de bassins en perrons is alleen toegestaan via de waterbakken.
 • Het gebruik van ballen en ander spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel.
 • Kinderen zonder zwemdiploma mogen het perron bij het diepe bad niet betreden, ook niet onder begeleiding.
 • Kinderen zonder zwemdiploma mogen bij het instructiebad alleen met zwembadjes en onder toezicht van ouders/volwassene.

Gebruik glijbanen en luchtkussens

Het gebruik van de grote glijbaan mag alleen volgens de regels die bij de glijbaan zijn aangegeven. Het gebruik van de glijbaan en luchtkussens geschiedt op eigen risico.

Weigering en/of verwijdering groepen of personen

In de volgende gevallen kan men uit het zwembad worden verwijderd:

 • Bij het niet naleven van instructies door het toezichthoudend personeel;
 • Bij het niet naleven van de huisregels;
 • Indien de bezoeker onder invloed van alcohol of drugs verkeert;
 • Indien een bezoeker overlast veroorzaakt voor anderen.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan zwembad Aarweide geschiedt geheel voor eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en/of beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het water, in de garderobe, en/of elders in de accommodatie. Dit geldt tevens voor het parkeerterrein en rijwielstalling.

Bezoekers door wie schade aan eigendommen van het zwembad wordt toegebracht, worden wettelijk aansprakelijk gesteld. Bij constatering van een strafbaar feit zal onmiddellijk de politie in kennis worden gesteld. Gevonden voorwerpen dienen bij het kassapersoneel te worden afgegeven.

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, is het Stichtingsbestuur en het toezichthoudend personeel bevoegd naar eigen inzicht te handelen.

Waardevolle tips

 1. Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto.
 2. Sluit rijwielen en bromfietsen goed af.
 3. Laat sieraden en waardevolle artikelen thuis.

Mocht het voorkomen dat u een klacht heeft, laat ons dit dan weten. We nemen uw opmerkingen serieus!
Voor alle verdere informatie kunt u terecht op deze internetsite

Nieuwveen, april 2023