Abonnementen

In 2021 zullen er geen abonnementen verkocht worden.

In verband met Corona zal er ook in 2021 verplicht gereserveerd moeten worden om het zwembad te betreden. Hierdoor heeft het bestuur de keuze gemaakt om ook dit jaar geen abonnementen te verkopen.

===================================================================================

Bij constatering van misbruik van het abonnement of verkeerde personen bij het gezinsabonnement kan het abonnement worden ingenomen.

Verkoop abonnementen na de voorverkoop

De verkoop van de abonnementen gaat via de kassa van het Zwembad. Bij het zwembad zijn inschrijfformulieren te krijgen. Als u het ingevulde formulier samen met de pasfoto(‘s) inlevert en het abonnement betaalt dan zult u een voorlopig abonnement ontvangen. Binnen 2 weken zal het nieuwe abonnement klaar liggen bij de kassa van het zwembad. Indien het een gezinsabonnement betreft dienen tegelijk alle tijdelijke abonnementen ingeleverd moeten worden zodat u tegelijk alle nieuwe abonnementen kunt ontvangen.

Prijzen abonnementen na de voorverkoop

 Prijs in Euro's
Gezinsabonnement
Gezinsabonnement
Jeugdabonnement
Volwassenenabonnement

Verlies abonnement

Mocht er door verlies een nieuw abonnement nodig zijn, kan deze bij de kassa worden aangevraagd. Dit nieuwe abonnement kost € 10,- + een pasfoto. Het maken van een abonnement kost ca. 1,5 week, in de tussentijd ontvangt u dan een tijdelijk abonnement!

Voorverkoop Abonnementen

Voorverkoopprijzen zijn van toepassing voor abonnementen die gekocht tijdens de voorverkoopgelegenheden. De normale prijzen zijn, ten opzichte van de voorverkoopprijzen, maar liefst € 15,00 tot € 20,00 hoger. Het gezinsabonnement is geldig voor ouder(s) en alle kinderen geboren op of ná 1 januari 2001. Het jeugdabonnement is geldig voor kinderen geboren op of ná  1 januari 2001. Het volwassenenabonnement is geldig voor iedereen geboren vóór 1 januari 2001.

DataTijdenLocatie
rVoetbalkantine Altior te Langeraar
Voetbalkantine T.A.V.V. te TER AAR
Voetbalkantine Zevenhoven te Zevenhoven
Voetbalkantine Nic. Boys te Nieuwveen

De voorverkoop en uitgifte van de abonnementen wordt op dezelfde wijze gedaan als voorgaande jaren.
Let op:
 U print het formulier uit, levert het ingevulde formulier en recente pasfoto’s in op één van de hieronder vermelde data en plaatsen. Op de desbetreffende locaties wordt direct uw ingevulde formulier en pasfoto’s verwerkt tot de abonnementen die u nodig heeft. Na betaling ontvangt u de gesealde abonnementen voor een heerlijk zwemseizoen. De voorverkooptarieven voor de gezinsabonnementen dit jaar verhoogd. De normale tarieven zijn €20,-  (gezin) of € 15,- (persoonlijk) per abonnement duurder.  De prijs van een (los) kaartje aan de kassa is € 4,50 per persoon. Voor kinderen tot één jaar hoeft geen entree te worden betaald.

Prijzen abonnementen voorverkoop

 Prijs in Euro's
Gezinsabonnement
Gezinsabonnement
Jeugdabonnement
Volwassenenabonnement