Maatregelen ivm Corona virus

Nieuwveen, 4 april 2020

De wereld wordt geteisterd door een uitbraak van het corona-virus, ook Nederland. Vanuit de overheid wordt in steeds strenger wordende maatregelen getracht de ernstige gevolgen van het virus te beperken. Was eerst de richtlijn dat tot 6 april allerlei verboden werden opgelegd, sinds maandag 23 maart is de periode, met nog meer beperkingen, verlengd tot 1 juni.

Dit alles heeft verstrekkende gevolgen! Deze heeft een ieder allang gemerkt, op het werk, het bezoeken van familie en vrienden, het uitgaan, ……..  Ook voor het zwembad Aarweide heeft het grote gevolgen. Hoopten we eerst dat we door het verschuiven van de voorverkoopdata de negatieve effecten een beetje konden beperken, nu, na de bekendmaking van de nieuwe maatregelen van afgelopen maandag, is er maar één conclusie:  Aarweide zal in ieder geval niet vóór 1 juni de poorten kunnen openen. Hoe, waar en wanneer de nieuwe verkoop van abonnementen te zijner tijd zal worden georganiseerd, is nu nog niet duidelijk. Op dit moment is er geen enkele zinnige voorspelling te maken of de datum van 1 juni óók weer verzet zal moeten worden! Een ieder zal zich realiseren dat het bestuur hier niet anders kan dan de richtlijnen van de overheid te volgen.

Laten we hopen dat de donkere wolken die momenteel boven Nederland hangen, lichter zullen worden en dat de oplopende lijnen van aantallen overledenen en geïnfecteerden weer zullen dalen. Hopelijk slaan de maatregelen aan en kunnen we per 1 juni 2020 openen. Het zou heel erg fijn zijn voor de gebruikers, het personeel en de vrijwilligers.