Bijdrage Rabobank aan zwembad Aarweide.

De Rabobank heeft in het kader van haar 125 jarige bestaan een bedrag aan Zwembad Aarweide gedoneerd om het plaatsen van een kleine windmolen mogelijk te maken.

Waarom een kleine windmolen? Juist wanneer er meer wind is en geen zon moet het zwembadwater extra verwarmd worden. De warmtepompen en de filterinstallatie gebruiken dan ook stroom. Ook de zwembadpompen moeten het hele seizoen 24 uur per dag draaien. Juist in nachten met veel wind koelt het water in het bad extra snel af.

Om de kosten van elektra, met bijbehorende energiebelasting te beperken, willen we graag zelf stroom opwekken, ook als er geen zon is. Op enkele daken liggen wel zonnepanelen, maar dat is beperkt en op het veld zonnepanelen plaatsen is geen optie. Wij denken dat een windmolen op voldoende afstand van de ligweide en de baden mogelijk is.

Omdat De Stichting niet in aanmerking komt voor “fiscale” aftrekposten zijn donaties nodig om een acceptabele terugverdientijd te realiseren. Op dit moment is ons ook een bijdrage van Fonds Alphen toegezegd, maar we zijn er nog niet. Het plaatsen van de windmolen zal dan ook niet voor, of tijdens het zwemseizoen van 2024 plaatsvinden.