Subsidie van Fonds Alphen e.o. & Rabobank voor zwembad Aarweide

Fonds Alphen en omstreken steunt jaarlijks maatschappelijke initiatieven in Alphen aan den Rijn en omgeving. Het afgelopen jaar ondersteunde zij met bijna € 200.000,- initiatieven die ervoor zorgen dat verenigingen en stichtingen allerlei projecten kunnen opstarten/uitvoeren op het gebied van kunst, cultuur, maatschappij, onderwijs, gezondheid en sport.

Het Fonds Alphen e.o. heeft het zwembad € 15.000,- gegeven.

De Rabobank Coöperatiefonds geeft het zwembad € 10.000,-.

Deze bedragen heeft het zwembad besteedt aan haar bijzondere én duurzame warmtewinningsproject dat in samenwerking met het Hoogheemraadschap is ontwikkeld.

Door het warme afvalwater van het Hoogheemraadschap in leidingen langs leidingen van het zwembad te transporteren kan de warmte eraan onttrokken worden. Met deze warmte wordt vervolgens het zwembadwater opgewarmd tot de juiste temperatuur. Deze toepassing kan op termijn een besparing van 80 a 90% op het gasverbruik van het zwembad opleveren.

Zwembad Aarweide heeft samen met de gemeente Nieuwkoop en het Hoogheemraadschap het warmtewinningsproject uitgewerkt en vrijdag 15 juni jl. is de warmtewinningsproject formeel in gebruik genomen.

Het bestuur van zwembad Aarweide is zeer gelukkig met deze prachtige subsidies en ondersteuning van dit duurzame project.